TOMISTHECAT.RO – BLOG TOMIS THE CAT
TOT CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE… TOT CE FACI PENTRU ALȚII… RĂMÂNE!

Feb
11

MARIUS BODNARIU ISI TINE BAIETELUL IN BRATE

(foto: crestinulazi.ro)

Ieri a fost o zi importantă pentru Marius și Ruth. După aproape trei luni,
pentru prima oară, a putut și Marius să-și vadă băieții, pe Matei și pe Ioan. Până acum, doar lui Ruth i s-a dat voie să-i vadă o dată pe săptămână, timp de două ore. A fost emoționant: două ore pe care Marius le-a anticipat și așteptat cu nerăbdare, așteptare cu atât mai grea, ținând cont că i se promisese că-l vor lăsa să-i vadă pe băieți săptămâna trecută. Dar Barnevernet a amânat cu o săptămână întâlnirea, pentru că… nu „reușise” să pregătească toate „aspectele” ce țineau de acea vizită.

Și Ruth s-a bucurat nespus când a văzut cât de fericiți erau băieții să-l vadă pe Marius. Iar Marius s-a bucurat de bucuria copiilor, dar și pentru Ruth care aproape căzuse în depresie săptămâna trecută, când lui Marius i-a fost anulată și amânată vizita.

Amândoi băieții s-au bucurat nespus să-l vadă pe „papa”. Au mâncat împreună hot-dogs (dorința pe care băieții au avut-o la întâlnirea anterioară cu Ruth) și în timp ce mâncau, Ioan a spus: „Eu iubesc…” Ruth a întrebat: „Îți place mâncarea?”, iar el a răspuns: „Iubesc pe papa!”

Matei le-a spus părinților un vis pe care l-a avut, un vis în care erau din nou împreună. Marius l-a întrebat dacă în vis erau împreună toți. Matei a răspuns: ”Da, erau împreună Eliana, Naomi, Ioan, Ezechiel, mama, papa și el, Matei!”

Domnul să lucreze și să aducă acea zi cât mai curând! O așteptăm cu toții și, cu atât mai mult, o așteaptă Marius, Ruth și copiii!

Un lucru este clar: copiilor le este dor și îi iubesc pe părinți!
Dumnezeu protejează mințile lor firave și chiar prin visuri de noapte îi mângâie și îi încurajează!

Bucuria revederii a fost umbrită de câteva aspecte care i-au îngrijorat mult pe părinți. Pentru moment și din motive obiective, nu le vom face publice, dar vă îndemnăm să vă rugați împreună cu noi, lui Dumnezeu, pentru copii, ca să-i păzească și psihic, dar și fizic, pentru că știm că numai El o poate face!

Marius și Ruth vă sunt recunoscători pentru dragostea și suportul dumneavoastră continuu!

Pastor Cristian Ionescu, purtător de cuvânt

Echipa de organizare și inițiativă: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, familia extinsă Bodnariu

FAMILIA BODNARIU DIN NORVEGIA

(foto: crestinulazi.ro)

Yesterday was a very important day for Marius and Ruth. After almost three months, for the first time, Marius was able to see the boys, Matei and Ioan. Until now, only Ruth had permission to see them once a week for two hours. It was emotional: two hours that Marius anticipated and waited for impatiently, considering that after promising that they will be able to see the boys last week, Barnevernet delayed the visit for one week on the excuse that they were not able to prepare all details for the reunion.

Ruth was filled with joy to see how happy the boys were to see Marius. Marius was happy to see the children’s joy, but also for Ruth who almost fell into depression last week when the visit was cancelled and delayed.

Both boys were overjoyed to see “papa”. They ate hot-dogs (their wish expressed during the last visit with Ruth) and while they ate, Ioan said: “I love…” Ruth asked “You like the food?” but he answered “I love papa!”

Matei told the parents about a dream he had, a dream in which they were together again. Marius asked him if all of them were together in the dream, to which Matei answered: “Yes, they were together, Eliana, Naomi, Ioan, Ezechiel, mama, papa and himself, Matei!”

May the Lord work to bring that day sooner! We await it so much, and even more, Marius, Ruth and the children!

One thing is clear: the children miss and love the parents! God protects their fragile minds, even in dreams at night He comforts and encourages them!

The joy of this reunion was dampened by a few issues that deeply concerned the parents. For now, for objective reasons, we will not disclose them, but we ask that you join us in prayer that God will protect the children psychologically and physically, for only He can do it!

Marius and Ruth are grateful for your love and continued support!

Pastor Cristian Ionescu, Spokesman

The team for organization and initiative: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, familia extinsă Bodnariu

SURSA:

https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/10/atentie-comunicat-bilingv-10-februarie-cazul-bodnariu-marius-s-a-intalnit-cu-baietii-pentru-prima-oara-dupa-aproape-trei-luni/

http://www.crestinulazi.ro/stiri-evenimente/eveniment/marius-bodnariu-s-a-intalnit-cu-baietii-pentru-prima-oara-dupa-aproape-trei-luni.html

Feb
09

BARNEVERNET - LEVIATANUL NORVEGIAN CARE TERORIZEAZA COPIII

„Semnele nu pot înṣela: ele spun că agonia s-a sfârṣit, în curând, lumea veche nu va mai fi decât o amintire, Occidentul a intrat
în post-democrație – stadiul ultim al unei lungi suferinṭe numită istorie. Fiara care (re)vine la viaṭă sub ochii noṣtri este una plăsmuită din aliajul ideologic nazist-comunist.”

(SORIN BERCHEZ – Licențiat în drept și limbi străine. Specializat în lingvistică romanică. Traducător, profesor, antropofil și temător de Dumnezeu)

Recent, dicṭionarul ororilor timpurilor moderne s-a îmbogăṭit cu un nou cuvânt. După Gestapo, nazism, holocaust, Gulag și NKVD, iată că a venit vremea să învăṭăm să spunem și bar-ne-ver-net. Limba care ne-a dăruit acest ultim sinonim pentru atrocitate este cea vorbită în ṭara cunoscută până nu demult ca cea a lui Grieg și Ibsen, înainte să devină ceea ce este astăzi, adică patria lui Breivik ṣi a Barnevernetului.

Ca român, am aflat de acest nume doar de curând, după ce fălcile sinistrului Leviatan scandinav au hăpăit destinul unei familii româno-norvegiene deṣi, după cum se ṣtie acum, agenṭia statului norvegian este de multă vreme în centrul unui scandal internaṭional ce se întinde din India până în Nigeria, ṣi din Cehia până în Rusia.

Acuzaṭiile grele aduse de preṣedintele ceh care nu ezită să numească Barnevernet – Gestapo și acțiunile guvernului din India care a mers până acolo încât să lovească în interesele economice ale Norvegiei vorbesc despre gravitatea extremă a celor petrecute.

Încadrată de poliṭie, justiṭie, presă ṣi politicieni, agenția Barnevernet practică un gangsterism de stat după un modus operandi tipic organizațiilor criminale. Această agenṭie a reuṣit performanṭa de a provoca apariția unui fenomen cumplit: suicidul la copiii sub 7 ani. Imaginea celor patru polițiști veniți să-l aresteze pe bebeluṣul Ezechiel în vârstă de trei luni, exprimă cum nu se poate mai bine, raportul de forțe actual dintre statul norvegian ṣi cetățean.
Abuzuri de neimaginat au loc sub ochii unei lumi în parte ṣocate, în parte incredule, învăṭate să creadă că barbarii cresc doar în Orient. Din 1992, zeci de mii de copii devin proprietatea statului prin Barnevernet (PESTE ZECE MII numai anul trecut!), după o ideologie de inspiraṭie nazistă care a supravieṭuit ṣi în Germania până astăzi (de la Hitlerjugend-ul nazist până la Jugendamt-ul din zilele noastre) indiferent de culoarea politică declarată a guvernelor care au deținut puterea. Acesta este statul căruia numeroși quislingi dâmbovițeni foarte vocali și intens mediatizați ne îndeamnă să-i acordăm în continuare încrederea noastră.

Mulṭi se miră cu voce tare, unii candid, iar alții de-a dreptul ipocrit,
întrebându-se cum de a fost posibil să apară un astfel de monstru în paradisul din Scandinavia. Dar cum este posibil ca nici măcar acum să nu înțelegem că această idilică Norvegie a imaginarului nostru nu există!

Numeroase sunt și vocile care au denunțat interesele financiare oculte care sunt la mijloc pentru că Barnevernet este și o afacere de sute de milioane, dar numai în subsidiar, sumele colosale care se învârt în acest circuit al groazei dovedesc tocmai greutatea acestei misiuni pentru autorii din umbră ai proiectului.

După o reṭetă binecunoscută tuturor regimurilor totalitare, funcṭionarea sistemului este asigurată prin profituri substanțiale pentru toți cei implicaṭi. Zelul agenṭilor instituṭiei este stimulat prin câṣtiguri obscen de mari.
Statul oferă recompense consistente pentru turnători, sume cu multe zerouri pentru executanṭii direcṭi ṣi complici: asistenṭi sociali, psihologi, avocaṭi.

Ipoteza Barnevernetstein nu are nici cel mai mic suport – cine mai poate crede acum că este vorba de un mutant ori de un experiment scăpat de sub control? Este suficient să privim cum toate celelalte instituṭii ale statului fac zid astăzi în jurul caracatiței ale cărei operaṭiuni sunt secretizate pentru a înṭelege că Barnevernet nu este abuziv în mod circumstanṭial, ci congenital – el a fost creat să fie abuziv – cuvântul abuz stă scris în genele sale, legal. Cruzimea cu care sunt trataṭi copiii – fiinṭele cele mai inocente ṣi mai vulnerabile ale societății, și suferințele groaznice pe care le îndură, sunt atât de flagrante, încât a le nega ori a le justifica, ṭine de domeniul patologicului.

Ca să înțelegem, trebuie să derulăm puțin firul relației cauzale pentru că înainte de Barnevernet a existat ideologia Barnevernet așa cum înainte de Gestapo a fost „Mein Kampf” și după cum înainte de NKVD a existat „Das Kommunistische Manifest”.

Când ministrul Educației din Norvegia declară că este greṣit a crede că părinții sunt cei mai potriviți să-și crească copiii, el nu bate câmpii, ci doar dă glas ideologiei ce călăuzeṣte statul pe care îl serveṣte. Ce vrea să spună mai departe ṣi ce se poate citi printre rânduri este că statul este cel mai în măsură să se ocupe de ei.

Copiii nu au nevoie de părinṭi ca să fie crescuṭi, ei pot fi crescuți la fel de bine de grup (sau de haită, ori de stat) spune și Boris Cyrulnik, psihanalist pentru cine vrea să creadă, activist anti-familie pentru cine vrea să înṭeleagă, unul dintre cei ale căror idei sunt considerate referință în Europa ṣi în lume ṣi care declară familia ca fiind (citez dintr-un manual ṣcolar) : «locul unei extreme violenṭe». Afirmaṭia – de altfel, pur propagandistică – este preluată ṣi repetată ca un ecou pe toate canalele posibile: în culegeri de texte, lucrări de specialitate, manuale ṣcolare ca să se știe peste tot că statul declară familia un pericol. În mod evident, singura bază pentru o asemenea afirmație scandaloasă care incriminează familia este cea ideologică. Familia adevărată nu poate fi un pericol decât pentru un stat cu aspirații totalitare aṣa cum se dovedeṣte a fi astăzi cel norvegian. După ce a preluat în forță, printr-un adevărat Anschluss, controlul total al educației, și după ce ṣi-a asigurat, contracost, serviciile unei Biserici în ruine, devenită un fel de Reichskirche, familia, așa agonizantă cum este, a rămas singura instituție care poate opune rezistență politicii de instaurare a controlului absolut al statului asupra individului, a reeducării ṣi spălării creierului.

Pentru că întârzie să moară, statul norvegian a decis aplicarea soluției finale, instituției familiei, iar Barnevernet este arma creată pentru a executa această misiune. Scopul este crearea unui individ mankurtizat, fără identitate, zdrobit psihic și dezechilibrat emoțional, dependent de tranchilizante sau de droguri, a unui individ perfect manipulabil, aflat cu totul la dispoziția statului.
Că distrugerea familiei este ținta acestui tip de terorism postmodern, o confirmă și faptul că sistematic, copiii luaṭi dintr-o familie sunt separaṭi ṣi plasaṭi în case diferite, iar părinṭii sunt supuși la presiuni psihologice și șantaj pentru a divorța.

FAMILIA BODNARIU DIN NORVEGIA

Dar Barnevernetul mai este ṣi fructul toxic al antropofobiei și tanatofiliei care domină astăzi în mod tot mai agresiv politica oficială în societatea occidentală, unde bebeluṣii sunt asasinaṭi în mod într-un autentic spirit «umanist» în instituṭii patronate de stat (Marea Britanie ṣi Canada sunt doar două exemple – și nu, nici măcar nu este vorba de avort), în timp ce presa, din roṣie cum este, se inflamează până la incandescenṭă când este vorba de gradul de fericire al batracienilor, ori de «drepturile» moluștelor. De aceea, Barnevernet nu este un accident, ci un model, iar Norvegia de astặzi nu este decât oglinda lumii de mâine. Prin diferiți interpuși – ONG-uri radicalizate, jurnaliști, tribunale, politicieni, minorităṭi inventate în laborator și alte clone ale Barnevernetului, statul duce un război total împotriva propriilor cetăṭeni cărora le sunt confiscate rând pe rând libertăṭile fundamentale și care se văd înghesuiți în ceea ce aduce tot mai mult a ghetou global: nazimondialismul. Unde se mai vorbeṣte azi în Vest despre libertatea de conṣtiinṭă, despre dreptul la liberă exprimare sau despre respectarea libertăṭii de credinṭă? Lumea euroatlantică se barnevernetizează cu viteza unui TGV. O tăcere de plumb s-a lăsat peste întreaga clasă politică occidentală, de la Atlantic până pe Oder, solidară în obedienṭă până la omertà în cel mai pur stil mafiot.

Semnele nu pot înṣela: ele spun că agonia s-a sfârṣit, în curând, lumea veche nu va mai fi decât o amintire, Occidentul a intrat
în post-democrație – stadiul ultim al unei lungi suferinṭe numită istorie. Fiara care (re)vine la viaṭă sub ochii noṣtri este una plăsmuită din aliajul ideologic nazist-comunist.

Drama familiei Bodnariu este drama miilor de familii strivite sub acest tăvălug infernal. Dar ea este ṣi drama poporului norvegian, înrobit de un stat tentacular, a unei societăṭi perfect înregimentate în care puṭini, tot mai puṭini sunt cei ce mai îndrăznesc să miște în front, de la presă la politicieni, de la justiṭie la opinia publică, cumpăraṭi cu petro-coroane sau controlaṭi prin frică. Este ṣi drama noastră, a tuturor celor care trăim aceste vremuri neguroase care vestesc apropierea celui de-al IV-lea Reich – un Reich mondial internațional-socialist.

Este ceea ce mă face să cred că dacă ar mai fi în viaṭă, Soljeniṭîn nu ar mai scrie doar despre Vorkuta ṣi Magadan, ci ṣi despre Barnevernet ṣi despre regatul socialist de sub Cercul Polar, fostă democraṭie convertită astăzi la ateocraṭie arctică. Dar cum Alexandr Isaievici nu mai este printre noi, fiecare dintre noi are datoria să strige adevărul despre martiriul micuṭilor din arhipelagul scandinav – un Gulag al secolului XXI.

AUTORUL ARTICOLULUI: SORIN BERCHEZ
Licențiat în drept și limbi străine. Specializat în lingvistică romanică.
Traducător, profesor, antropofil și temător de Dumnezeu.

SURSA:

http://www.culturavietii.ro/2016/02/06/barnevernet-un-gulag-norvegian-al-copiilor/

Feb
08

ARTIFICII 1ARTIFICII 2ARTIFICII 3ARTIFICII 10ARTIFICII 10ARTIFICII 10

MOTTO:

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos”

(Tit 2:11-13 Biblia – Sfânta Scriptură)

Ura! Începând din ziua de 16 martie 2016, FUMĂTORII AU ÎNCURCAT-O RĂU DE TOT pentru că se vor împlini cele 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial și noua lege antifumat va intra în vigoare. Atunci vom vedea ce vor mai zice specimenele certate cu bunul simț care fumau în spațiile publice închise fără să le pese de copii, de cardiaci, de alergici, de astmatici și de nefumători în general. Legea trebuie respectată atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice iar amenzile sunt foarte mari ca să se învețe minte toți ăștia care își bat joc de noi, de ani de zile și ne suflă sfidător fumul în nas, ignorând faptul că ne afectează și sănătatea noastră, nu numai pe a lor.
În concluzie, personajele respective mai au timp să-și facă de cap doar până în ziua de 16 martie 2016 după care nu-i văd bine deloc, o să plătească la amenzi de o să le iasă pe urechi și nu vor mai avea nici ce să mănânce, o să fie foarte nasol. Eventual, mai au o variantă care este cea mai indicată: SĂ SE LASE DE FUMAT!!! Eu zic că e singura soluție înțeleaptă… Un om ÎNȚELEPT renunță la fumat, punct. Oamenii se vor clasifica întotdeauna în două categorii: înțelepți și neînțelepți. Nu există o clasă de mijloc, ori suntem înțelepți, ori suntem fără minte. Trebuie să alegem! Trebuie să luăm o decizie pentru binele nostru și pentru binele celor din jurul nostru! Biblia spune că trupul nostru este TEMPLUL DUHULUI SFÂNT și de aceea este păcat să-l intoxicăm, să-l otrăvim și să-l batjocorim după bunul nostru plac, că așa avem noi chef să ne distrugem sănătatea. Din nefericire, oamenii fără Hristos și fără Dumnezeu, nu sunt interesați de mântuire și de veșnicie ci sunt preocupați să trăiască de capul lor, să petreacă în chefuri și beții, să se lase pradă viciilor de toate felurile, să trăiască precum păgânii în poftele acestei lumi întinate. Nu le pasă, bieții de ei, că țigările sunt niște… cuie de coșciug… Ei își sapă singuri groapa…

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi
şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”

(1 Corinteni 6:19 Biblia – Sfânta Scriptură)

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/nefumatorii-sunt-mai-inteligenti-in-comparatie-cu-fumatorii-997751

TIGARA ESTE ACELASI LUCRU CU MOARTEA

Feb
08

FAMILIA BODNARIU DIN NORVEGIA

(foto: crestinulazi.ro)

ÎN SFÂRȘIT, PENTRU PRIMA OARĂ ÎN APROAPE TREI LUNI,
MARIUS ȘI RUTH BODNARIU S-AU ÎNTÂLNIT CU FETELE LOR, O ORĂ

Când au ajuns la locul de întâlnire, fetele au început să chiuie de bucurie, înainte să îi vadă pe părinți. Au alergat afară din biroul în care erau și au sărit pe părinți! Naomi a sărit de gâtul lui Marius, iar Eliana era mai să o dea jos din picioare pe Ruth.

Apoi, când Marius a îmbrățișat-o pe Eliana, aceasta a început să plângă. Naomi era tunsă băiețește. Au intrat cu toții în birou și au început să spună care mai de care tot felul de istorii. Vizita a fost supravegheată. Cand au trebuit să se despartă, Naomi nu voia să-i mai dea drumul lui Marius. Marius și Ruth au trebuit să le promită fetelor că se vor reîntâlni curând ca să ușureze despărțirea. La momentul respectiv nu știau, nici părinții și nici fetele că vor trebui să treacă două săptămâni până la următoarea întâlnire.

IMPACTUL PROTESTELOR, TELEFOANELOR ȘI SCRISORILOR

Putem confirma oficial: participarea dumneavoastră la proteste și miile de scrisori trimise (prin poștă sau electronice), de asemenea mesajele și apelurile telefonice au avut și au un impact imens! Barnevernet știe și nu-i este totuna! Vă mulțumim și Domnul să vă răsplătească tuturor!

AMÂNĂRI

Marius și Ruth așteaptă data recursului în tribunal la decizia de plasament temporar de urgență a copiilor în afara căminului familial. Se fac pregătiri pentru aceasta înfățișare.

În această perioadă, continuă construirea cazului de apărare, având permanent în gând grija pentru copiii lor.

Pe de altă parte, este evident că Barnevernet caută noi probe incriminatorii. În curand, un psiholog angajat de ei va efectua o evaluare a părinților și copiilor. Copiii vor fi supuși unor teste care să scoată în evidență daca și cât de traumatizați sunt (ar fi trebuit să știe deja din Noiembrie, înainte să ia copiii, altfel în ce bază au acționat atunci?…)

Din cauza Barnevernet dar mai ales a avocatului Barnevernet, înfățișarea la comisia teritorială a fost amânată din Martie în Mai. Psihologului îi trebuie mai mult timp și nu poate finaliza evaluarea mai devreme de jumătatea lui Aprilie. La asta se adaugă avocatul acuzării care nu are timp de proces înainte de 30 Mai. Oare Barnevernet l-a întrebat pe bebe sau pe ceilalți copii dacă sunt de acord și le convin amânările (în interesul lor superior…)? Sâmbătă, 6 Februarie, bebele Ezekiel a împlinit 6 luni, dintre care aproape trei fără părinții săi! Separarea nou născuților de părinții biologici și în special de mamă este una din strategiile de ”înstrăinare” practicate de Barnevernet! Să ne rugăm și să postim pentru ca Domnul să le zădărnicească planurile!

16 APRILIE!

Continuăm să ne pregătim intens pentru marea zi de protest international anti Barnevernet, pro Bodnariu! Nu uităm nici de celelalte familii în aceeași situație cu Marius, Ruth și cei cinci copii! Până atunci, după ce încheiem prima perioadă de proteste, de la 1 Martie începem o campanie mediatică susținută și de scrisori pentru implicarea politică a tuturor țărilor unde avem o prezență românească evanghelică relevantă. Rămâneți alături de noi și Dumnezeu ne va da biruință!

Pastor Cristian Ionescu, purtător de cuvânt

Echipa de organizare și inițiativă: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman

Marius & Ruth și familia extinsă Bodnariu

FINALLY, MARIUS & RUTH MET THE GIRLS FOR THE FIRST TIME IN THREE MONTHS FOR ONE HOUR

When they arrived at the meeting place, the girls started to shout of joy, even before seeing the parents. They ran from the office and jumped in their arms! Naomi jumped with her arms around Marius’ neck and Eliana almost made Ruth fall over.

Then, when Eliana embraced Marius, she started to cry. Naomi’s hair was cut short. They all went into the office and the girls started to tell all kinds of stories. The visitation was supervised. When time was over, they wouldn’t want to leave. Naomi wouldn’t let go of Marius. Marius and Ruth had to promise the girls they would meet again soon, just to make it easier for them. At that moment, neither knew it would probably take another two weeks before the next meeting.

THE IMPACT OF PROTESTS, PHONE CALLS AND LETTERS

We can now officially confirm: your participation in the protests, letters by the thousands (electronic or regular mail) and phone calls and messages had and still have an enormous impact! Barnevernet knows it and it takes a toll! Thank you and may God reward you all!

DELAYS

Marius and Ruth await the date of recourse in Court against the temporary and urgent children’s placement away from the family’s home decision. They prepare for that trial. At the same time, building the defense case is ongoing, always putting the care for their children as the most important priority. On the other hand, it is obvious that Barnevernet looks to find more incriminatory evidence. Soon, a psychologist employed by them will evaluate the parents and the children. The children will be tested to see if and how traumatized they are (they should already have known since November, before they took the children away, otherwise what was the basis of their actions?)

Because of Barnevernet and especially their lawyer the Court trial had been delayed from March to May. The psychologist cannot finish his work in due time, before mid-April. Also, the prosecutor is not available before the end of May. Did Barnevernet ask the baby or any of the children for that matter, if they agree with these delays, since they affirm the superior interest of the child? On Saturday, February 6th, baby Ezekiel was six months old, almost three months without his parents! It is Barnevernet strategy of estrangement to separate newborns from their biological parents, especially mothers. Let’s fast and pray that the Lord may ruin their plans!

APRIL 16th

We continue to intensly prepare for the big day of anti Barnevernet, pro Bodnariu international protests! We do not forget about all the other families in similar situations as Marius, Ruth and their five children! Until then, as we end the first wave of protests, beginning on March 1st, we start a sustained effort to involve the media and politicians in all the countries where we have a Romanian Evangelical significant presence! Stay with us and God will give us the victory!

Pastor Cristian Ionescu, Spokesman

The team for organization and initiative: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, extended Bodnariu Family

SURSA:

https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/07/atentie-comunicat-oficial-bilingv-cazul-bodnariu-7-februarie-2016-intalnire-cu-fetele-prima-oara-in-aproape-trei-luni/

http://www.crestinulazi.ro/stiri-evenimente/eveniment/prima-oara-in-aproape-trei-luni-intalnire-cu-fetele-bodnariu.html

Feb
07

PASTOR IOAN BRIE - PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR IN TEOLOGIE

Mai întâi, este nevoie să fac câteva precizări importante pentru cine nu știe cine este domnul Ioan Brie și cu ce se ocupă domnia sa.

Pastorul Ioan Brie nu e un pastoraș oarecare ci este un om foarte bine educat, un profesor universitar care a predat cursuri de Cristologie, Hermeneutică, Exegeză Biblică, Dogmatică, Etică Creștină, Teologie Morală, Practică Pastorală. Domnia sa a obținut o licență în teologie la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti (specializare în teologie pastorală) și de asemenea, a obținut doctoratul phD la Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar din Cluj-Napoca, ramura Sibiu, Facultatea de Teologie Evanghelică din Sibiu (specializare în teologia biblică a Noului Testament). Deci în concluzie, avem de-a face cu un intelectual veritabil care trebuie tratat de doamna Alina Mungiu Pippidi cu tot respectul cuvenit. Chiar sunt tare curios ce figură va face această doamnă după ce va vedea care este punctul de vedere al lectorului universitar Ioan Brie. Oare va mai continua să solicite implicarea serviciilor secrete în cazul Bodnariu?!? Eu o cred în stare! Dânsa este obsedată de teoria conspirației…

Să dea Dumnezeu ca doamna Alina Mungiu să revină la sentimente mai bune față de zecile de mii de români (de toate confesiunile religioase și orientările politice) care au protestat în toată lumea pentru ca Marius și Ruth Bodnariu să își recapete cei cinci copii smulși de norvegieni din brațele lor, fără o anchetă socială și fără o hotărâre judecătorească!

În continuare, vă invit să vedem împreună cum a făcut-o praf domnul pastor Ioan Brie pe madam Alina Mungiu Pippidi. Vă asigur că merită să citiți…

ALINA MUNGIU PIPPIDI

(foto: ampress.ro)

SCRISOAREA PUBLICĂ A PROFESORULUI UNIVERSITAR IOAN BRIE CĂTRE DOAMNA ALINA MUNGIU PIPPIDI

Stimată doamnă Alina Mungiu,

Am luat notă cu îngrijorare de declarațiile dvs. conform cărora evenimentele organizate în România în sprijinul familiei Bodnariu ar fi parte a unei vaste campanii antioccidentale puse la cale de Rusia.

Prin intermediul articolului pe care l-ați publicat pe site-ul „România curată” („SIE, trezește-te! Rușii sunt în spatele campaniilor antioccidentale sub pretextul protecției copiilor”) aruncați un blam general asupra zecilor de mii de români care au ieșit în stradă, în România sau în diaspora, pentru a-și exprima în mod pașnic și democratic, îngrijorarea cu privire la soarta familiilor dezmembrate în mod brutal de către Barnevernet, Serviciul Norvegian de Protecție a Copilului.

Ca organizator al manifestației de la Sibiu, la care au participat PESTE CINCI MII DE OAMENI, mă simt dator să vă contrazic și să informez publicul larg că analiza dvs. este deficientă și nu corespunde faptelor. Organizatorii protestelor internaționale din diverse orașe cu o prezență românească semnificativă (Washington, Londra, Roma, Madrid, Viena, Praga, Bruxelles, Haga, Dublin, Copenhaga, Castellon, Oslo, Ottawa, Chișinău, Melbourne) sau din orașe românești (București, Oradea, Deva, Suceava, Arad, Sibiu, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Baia Mare, Bistrița, Satu Mare) sunt pastori ai comunităților evanghelice (neoprotestante) românești. În ce privește familia, aceștia (și nu doar ei) îmbrățișează și promovează etosul iudeo-creștin care a alimentat sinteza identității europene, vreme de nouăsprezece secole.

Asocierea pe care dvs o faceți între valorile de inspirație iudeo-creștină (protejarea familiei monogame, formate dintr-un bărbat și o femeie) și agenda rusă antioccidentală ESTE NEFONDATĂ, fiindcă nu actualul președinte al Rusiei a inventat familia alcătuită dintr-un bărbat și o femeie ori dreptul copiilor de a crește în familia lor naturală. Altminteri, pornind de la exemplul dvs, s-ar putea argumenta la fel de bine și astfel: faptul că dvs și Vladimir Putin cădeți de acord asupra teoremei lui Pitagora vă face pe dvs susținătoarea unei „geometrii de factură putinistă”.

Zecile de mii de cetățeni români care au ieșit în stradă au fost motivați în primul rând de sentimentul solidarității cu familia Bodnariu. Precum se știe, Barnevernet a aplicat măsuri extrem de dure, mergând până la despărțirea mamei de bebelușul ei de patru luni. Lipsa unei anchete sociale amănunțite, despărțirea copiilor între ei, plasarea copiilor în câteva orașe diferite (aflate la mare distanță de Naustdal), restricționarea aproape completă a contactului dintre părinți și copii, toate aceste elemente, au scandalizat un număr însemnat de români, indiferent de apartenența lor religioasă ori de simpatiile lor politice. Situația creată de Serviciul Norvegian de Protecție a Copilului a generat numeroase critici, în special în mediul online, pe rețelele de socializare (Facebook).

Afirmația dvs că protestele au fost generate de un anume canal de televiziune (vă referiți probabil la Antena 3) simplifică în mod nepermis dinamica foarte complexă a unei mișcări sociale care i-a surprins pe mulți analiști și care a depășit inclusiv așteptările celor care le-au inițiat și susținut. Amploarea dezbaterii a fost posibilă în primul rând, grație faptului că ea a început în mediul online. Când protestele organizate de comunitățile evanghelice (neoprotestante) au devenit vizibile, presa românească a preluat subiectul și l-a comentat îndelung. Bulgărele mediatic s-a amplificat suplimentar fiindcă el a înglobat teme precum „disciplinarea fizică a copiilor” sau dimensiunea violenței domestice căreia, din nefericire, îi cad victime mulți copii din România.

Scrieți că în România nu a avut loc niciodată o demonstrație pentru drepturile copilului. Aveți dreptate numai dacă faceți abstracție de mitingurile de susținere a familiei Bodnariu, căci cei care au ieșit la manifestații, au făcut-o pentru a apăra și drepturile copiilor separați în mod abuziv de părinții lor. Considerăm legitime aceste manifestații și credem că ele pot contribui la o revizuire serioasă a politicilor aplicate de Barnevernet sau de alte instituții, pentru ca interesul superior al copilului să nu ajungă inamicul interesului superior al unei familii de a rămâne unită.

Departe de a fi fost inspirate de agenda antioccidentală a Rusiei, protestele la care am participat și pe care le susținem, au la bază o pornire civică sănătoasă, empatia față de o familie pe care o considerăm greu încercată, îngrijorarea față de politicile excesive puse în act de instituții ale unor țări care îndeobște sunt considerate „civilizate” și convingerea că între „interesul superior al copilului” și dorința bine intenționată a unei instituții de a apăra interesul superior al copilului s-a insinuat un ecart neliniștitor.

Considerăm că pretenția dvs. de a decide ce este suficient de important pentru a intra în dezbaterea publică este o formă de hybris care vă situează dincolo de limitele jocului democratic, care spune că cetățenii au dreptul să se organizeze pentru a susține cauzele pe care ei le consideră semnificative. Pentru zeci de mii de oameni care au ieșit în stradă și au semnat petiții, problema felului în care sunt gestionate cazurile de tip Bodnariu de către autoritățile norvegiene este una foarte importantă. Pentru dvs. această chestiune este probabil nesemnificativă. Drept dovadă, nu v-ați aplecat cu suficientă atenție asupra fenomenului, nu ați discutat personal cu niciunul dintre organizatori și nu ați acordat o minimă atenție spațiului confesional în sânul căruia au apărut îngrijorările cu privire la tratamentul abuziv de care au parte familiile intrate în atenția Barnevernet. Ați preferat pista comodă a teoriei conspirației, conform căreia zeci de mii de români au devenit fără voia lor, agenți de influență ai Rusiei. Faptele vă contrazic. Rămâne să descoperiți de ce, dacă veți accepta că există domenii în care mai puteți învăța și că excesul de competență în toate domeniile este, în fond, o formă de cecitate intelectuală.

Apreciem chemarea la vigilență pe care o adresați „serviciilor noastre secrete”, dar nu credem că ea este necesară. Cu sau fără semnalul de alarmă pe care îl trageți, instituțiile pe care le chemați imperativ la ordine, își fac datoria mai mult decât credeți sau lăsați dvs să se înțeleagă.

Pastor lector univ. dr. Ioan Brie
Lector univ. dr. Emanuel Conțac

SURSA:

https://www.facebook.com/ioan.brie.5/posts/157939707917794