TOMISTHECAT.RO – BLOG TOMIS THE CAT
TOT CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE… TOT CE FACI PENTRU ALȚII… RĂMÂNE!

iul.
19

KLAUS IOHANNIS A PROMULGAT LEGEA REFERENDUMULUI

(foto: stiripesurse.ro)

După cum șțiți, președintele Klaus Werner Iohannis „evanghelic de-al nostru”, a dovedit că a făcut tot ce a putut pentru A BLOCA inițiativa cetățenească a celor peste trei milioane de români care au semnat Petiția prin care solicită definirea CLARĂ a căsătoriei naturale (uniunea liber consimțită dintre UN BĂRBAT și O FEMEIE) în Constituția României. Pentru tot răul enorm pe care Klaus Iohannis l-a făcut în această țară, pentru că nu i-a păsat deloc de cei cinci copii ai familiei Bodnariu, pentru faptul că i-a numit pe creștinii români „fanatici religioși”, pentru faptul că a frânat cât a putut evoluția normală către Referendumul pentru familia și căsătoria naturală, pentru că nu-i pasă deloc de români și de soarta României, SĂ-L MAI VOTEZE MUTU’!

Din fericire pentru poporul român, Herr Werner n-a avut încotro și chiar dacă nu i-a convenit, în ziua istorică de vineri 6 iulie 2018 a fost obligat să promulge, scrâșnind din dinți, Legea privind organizarea şi desfăşurarea Referendumului. Anterior, la data de 19 iunie 2018, Curtea Constituţională a României a decis că SUNT CONSTITUȚIONALE modificările aduse Legii privind organizarea Referendumului și a respins ca inadmisibilă sesizarea preşedintelui Iohannis făcută aiurea fără sens, doar ca să mai pună niște bețe în roate Coaliției pentru Familie și să ne convingă să nu-l mai votăm niciodată în vecii vecilor, amin.

Din acest moment, lucrurile merg într-o direcție foarte bună în opinia mea și a mai rămas doar un singur pas adică mai e nevoie doar de un vot al Senatului pentru a se convoca Referendumul pentru modificarea Constituţiei, în sensul definirii căsătoriei ca uniune liber consimțită între UN BĂRBAT şi O FEMEIE.

Pe 9 mai 2017, Camera Deputaţilor a adoptat deja legea de modificare a articolului 48 alineatul 1 din Constituţie, ca urmare a iniţiativei cetăţeneşti a Coaliţiei pentru Familie, care a strâns peste 3 milioane de semnături. După ce legea va fi votată şi de Senat în prima săptămână din septembrie, va urma Referendumul în termen de 30 de zile. Conform unor surse de încredere, data exactă a votului, urmează a fi stabilită pentru ziua de 30 SEPTEMBRIE 2018.

Să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să le dea biruință tuturor acelora care luptă pentru ocrotirea și apărarea familiei și căsătoriei naturale în România, pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, pentru soarta națiunii române decimate de avorturi și prăbușită demografic așa cum n-a mai fost niciodată în istoria ei.

Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! (Psalmul 118:25)

iul.
06

VIRGIL ACHIHAI A FOST ALES PENTRU AL TREILEA MANDAT CONSECUTIV CA PRESEDINTE AL UNIUNII BISERICILOR CRESTINE DUPA EVANGHELIE DIN ROMANIA

Domnul Virgil Achihai, secretar general al Alianței Evanghelice din România și președinte al Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie, ne dă o veste foarte bună care ar trebui să fie o bucurie pentru toți românii care iubesc această țară (din nenorocire, există și români care nu iubesc deloc această țară, fiind în slujba celor care promovează interesele străine).

Prin Comunicatul oficial nr.16188/04.07.2018, Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa (PSD) confirmă faptul că proiectul de „Strategie Națională de Educație Parentală” A FOST RETRAS din dezbaterea publică și a fost returnat inițiatorilor săi.

Vă invit să citim împreună răspunsul oficial primit de domnul Virgil Achihai de la domnul Valentin Popa, Ministrul Educației Naționale și să mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste excelentă.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cabinet Ministru
Nr.16188/04.07.2018

Către: Domnul Virgil Achihai
Președinte Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România

Referitor: proiectul de „Strategie Națională de Educație Parentală”

Domnule președinte,

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la proiectul „Strategia Națională de Educație Parentală”, lansat în dezbatere publică, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că acest proiect de strategie a fost elaborat în cadrul programului „Promovarea strategiei naționale pentru educația parentală”, implementat de Fundația Copiii Noștri, în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și organizația Formation des Parents din Elveția și a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției.

Draftul „Strategiei Naționale de Educație Parentală” a fost definitivat de către UNICEF și Fundația Copiii Noștri prin asistența tehnică oferită de UNICEF materializat prin contractul de consultanță încheiat între UNICEF și fundația HoltIS.

În acest moment, proiectul „Strategia Națională de Educație Parentală” a fost retras de pe site-ul Ministerului Educației Naționale și din dezbaterea publică și a fost retransmis inițiatorilor, acesta nefiind asumat de M.E.N.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule președinte,
de toată considerația mea.

Valentin POPA
Ministru

VIRGIL ACHIHAI A PRIMIT RASPUNS FAVORABIL DE LA MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE CARE A RETRAS PROIECTUL STRATEGIA NATIONALA DE EDUCATIE PARENTALA

iun.
29

PASTOR VIOREL IUGA - PRESEDINTELE ALIANTEI EVANGHELICE DIN ROMANIA

(foto: rodiagnusdei.wordpress.com)

Către: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Domnului Ministru, Valentin Popa

Stimate domnule Ministru,

Referitor la proiectul Strategiei naționale de educație parentală 2018-2025 afișat pe site-ul Ministerului Educației Naționale la data de 11 iunie 2018,
vă adresăm rugămintea a nu promova proiectul de Strategie supus consultării publice în forma publicată pe site, pentru următoarele motive:

În cuprinsul proiectului de Strategie se regăsesc o serie de exprimări prin care se lasă a se înțelege că valorile tradiționale sau perspectivele conservatoare, sunt greșite. Cu titlu de exemplu, cităm din câteva pasaje:

discursul profesioniştilor […] idealizează familia tradiţională, pe care o consideră drept o formă perfectă de organizare”; „familia nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs socio-cultural, „o constelaţie de idei, imagini şi terminologii” creată şi recreată permanent de practicile socio-culturale”; „noile ideologii promovate în special în domeniul protecţiei copilului întâlnesc mentalităţi conservatoare, un sistem de valori ale familiilor ce trebuie regândit în contextul unor informații noi cu privire la nevoile de dezvoltare ale copiilor; deprivatizarea mediului familial, acompaniat de intruziunea diverselor instituţii în spaţiul domestic şi de influenţa mass media în construirea realităţilor sociale, pun familia într-o situaţie marcată de nevoia unui sprijin extern”; „prescripţiile instituţionale, generate de promovarea actualelor valori, devin norme care obligă familiile să se adapteze noilor ideologii şi să experimenteze noi practici în relaţie cu copiii”.

Am fost de-a dreptul indignaţi să observăm că pe genul acesta de exprimări sunt construite argumente, măsuri, soluții.

În opinia noastră, un document de politică publică, cu atât mai mult de nivelul strategiei, ar trebui să aibă în vedere definirea clară a conceptelor utilizate, a problemelor de politică publică și a soluțiilor identificate. Simpla referință la „familia tradițională”, „mentalități conservatoare”, „noi ideologii”, „nevoia unui sprijin extern”, „prescripţii instituţionale, generate de promovarea actualelor valori”, „o nouă cultură familială” și alte exprimări generale de acest gen, fără a fi definite, generează confuzie în ceea ce privește premisele de la care pornește Strategia și soluțiile pe care le promovează, cititorul și potențialul destinatar al Strategiei aflându-se în imposibilitatea de a stabili cu claritate dacă se regăsește sau nu în înțelegerea inițiatorului cu privire la conceptele menționate. Clarificarea conceptelor este cu atât mai imperios necesară cu cât pe măsurile și soluțiile propuse prin Strategie se vor putea promova acte cu forță juridică.

Din textul supus dezbaterii publice se poate deduce că mentalitățile conservatoare asociate familiei tradiționale și valorile transmise în acest context sunt desuete, nu mai corespund noilor ideologii sau anumitor „prescripții instituționale generate de promovarea unor valori actuale”, fără a se distinge nici ce anume este perimat și trebuie schimbat, nici ce anume este nou, actual, instituționalizat. Potrivit Strategiei, „a susţine părinţii în interesul superior al copilului înseamnă a crea o nouă cultură familială, bazată pe dialog, cunoaştere şi participare, pe de o parte, şi a facilita cooperarea între profesionişti, părinţi şi autorităţi publice, care contribuie la educaţia şi dezvoltarea copilului, pe de altă parte.” Să înțelegem că mentalitățile conservatoare asociate familiei tradiționale din România de astăzi nu sunt fundamentate pe dialog, cunoaștere, participare și cooperare între profesioniști, părinți și autorități publice?

Dacă prin mentalități conservatoare, asociate familiei tradiționale, ministerul are în vedere inclusiv crezul și învățătura creștine predicate și dovedite de-a-lungul secolelor prin viața creștinilor practicanți aparținând bisericilor și cultelor creștine recunoscute de statul român, să înțelegem că rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social al bisericilor și cultelor prezente în societatea românească de astăzi, nu mai este recunoscut de statul român? (a se vedea art. 7 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată)

Pentru motivele exprimate anterior și luând în considerare și anvergura resurselor umane și financiare pe care le va solicita implementarea proiectului de Strategie, considerăm imperios necesară clarificarea la nivel fundamental a demersului guvernamental. În opinia noastră, Ministerul Educației Naționale nu are vreun temei în baza căruia să-și asume rolul de promovare al unor ideologii care au de-a face mai degrabă cu sfera libertății gândirii și a opiniilor și, mai mult, nu dovedește gradul de reprezentativitate în privinţa susţinerii noilor ideologii invocate în rândul cetățenilor României.

Înțelegând că orice efort uman depus pentru formularea unui document de politică publică prin care se urmărește promovarea și protejarea unor drepturi suferă de însăși limitările și prejudecățile celor angajați în această activitate, considerăm că Strategia ar trebui să se contureze pe o definire foarte clară și asumată a premiselor, problemelor de politică publică și soluțiilor identificate.

În susținerea celor prezentate, invocând prevederile constituționale și ale tratatelor internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, considerăm important să semnalăm că menținerea unor exprimări de genul celor anterior menționate pun în pericol exercitarea dreptului la libertatea gândirii, de conştiintă şi religie, precum și a dreptului părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice [art. 29 alin. (1), (2) și (6) din Constituția României, republicată; art. 18 din Declarația universală a drepturilor omului; art. 9 din Convenția europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale; art. 2 din Protocolul adițional la Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale; art. 10 și 14 alin. (3) din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene].

Comunitatea credincioşilor creştini baptişti din România este conștientă și îndurerată de realitatea tristă din spațiul familial din România cauzată de practicile parentale care au afectat în mod negativ dezvoltarea copiilor, starea lor de sănătate, rezultatele școlare şi integrarea socială a acestora. Considerăm că prin valorile pe care le promovăm și prin învăţătura pe care o prezentăm oamenilor putem contribui la instalarea unei stări de normalitate în familiile concetăţenilor noştri. Cu ocazia aceasta ne exprimăm încă o dată disponibilitatea să contribuim la elaborarea soluțiilor care urmăresc dezvoltarea armonioasă (în toate dimensiunile sale) și tratarea adecvată a copiilor, cu respectarea drepturilor fundamentale și a demnității lor. Parentalitatea este un subiect important aflat pe agenda bisericilor şi comunităților noastre și credem că trebuie să fie un subiect pe agenda politicilor publice, în condițiile în care și biserica și statul acordă familiei un rol fundamental în societate.

Față de cele anterior menționate, considerăm că se impune o reanalizare fundamentală a proiectului supus consultării publice prin prisma aspectelor sesizate și, raportat la prevederile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, solicităm organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de Strategie, chiar dacă acesta va apărea într-o formă revizuită şi mult îmbunătăţită.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze România şi toţi membrii familiilor ei!

Cu deosebită considerație,

Președinte,
Viorel IUGA

SIGLA UNIUNII BISERICILOR BAPTISTE DIN ROMANIA

iun.
25

VIRGIL ACHIHAI A FOST ALES PENTRU AL TREILEA MANDAT CONSECUTIV CA PRESEDINTE AL UNIUNII BISERICILOR CRESTINE DUPA EVANGHELIE DIN ROMANIA

Către: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Domnului Ministru Prof.Univ.Dr.Valentin Popa

Stimate Domnule Ministru,

Biserica Creștină după Evanghelie a luat act atât de postarea, cât și de retragerea de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, a Strategiei Naționale de Educație Parentală 2018-2025.

Ne exprimăm pe această cale, protestul ferm față de promovarea în spațiul public, prin intermediul SNEP, a unor principii total străine față de spiritualitatea creștină a poporului român.

Crearea unui noi sistem de (re)educație parentală, ce ne amintește de „experimentul Pitești”, reprezintă în opinia noastră readucerea în prim plan a ororilor comunismului. În același timp, promovarea prin intermediul Ministerului Educației a unor concepte precum „o nouă cultură familială”, „respectul pentru diversitate”, „eliminarea stereotipurilor de gen”, ne face să ne întrebăm dacă nu cumva se dorește implementarea unei noi viziuni asupra familiei naturale și a valorilor iudeo-creștine despre familie, prin concepte străine de neamul românesc dar care sunt puternic afirmate, pe multiple planuri și cu perseverență, de ideologia neomarxistă.

Domnule Ministru, Biserica Creștină după Evanghelie vă solicită ca sub nicio formă Strategia Națională de Educație Parentală 2018-2025 să nu mai fie repusă în discuție de către Minister, chiar și într-o formă cosmetizată.

Părinții și copiii României de astăzi dar mai ales de mâine, au nevoie de o cu totul altă Viziune și Strategie care să ducă într-adevăr la îmbunătățirea substanțială a învățământului românesc prin alocarea de resurse financiare mai mari pentru sprijinul Statului față de părinți și copii, față de baza materială a învățământului și față de salarizarea personalului didactic și administrativ.

Cu deosebită considerație,

Președinte,
Virgil Achihai

biserica crestina dupa evanghelie cere ministrului educatiei sa renunte la strategia nationala de educatie parentala

iun.
24

VASILE BANESCU - PURTATOR DE CUVANT AL PATRIARHIEI ROMANE

„Ideile centrale ale acestui curent [neomarxist] care din păcate a destrămat suflete, a destrămat societăți, a dezintegrat moral societatea americană, sunt câteva. Acești ideologi n-au idei multe dar sunt fixe. În primul rând, ei detestă noțiunea de familie. Marx spunea că dacă vrei să ștergi Sfânta Treime din mintea oamenilor, deci pe Dumnezeul creștin, trebuie să ștergi de pe pământ familia pământească, familia naturală. Din perspectivă teologică creștină, familia naturală în care ne naștem fiecare, este O MICROTREIME, adică mamă, tată, copil. Marx a intuit lucrul acesta.

În al doilea rând, obiectivul lui György Lukács care a ajuns Ministrul Educației în perioada bolșevică [n.r. a făcut parte în 1919 din guvernul Republicii Sovietice Ungare] a fost SEXUALIZAREA COPIILOR adică introducerea educației sexuale intensive în școlile din Ungaria, familiarizarea copiilor cu promiscuitatea, cu scene obscene, etc. Când a scris „Eros și civilizație”, Herbert Marcuse a avut în gând erotizarea maselor pentru că froidizându-le (n.r. termen referitor la Freud), poți manipula masele mai ușor. Când vorbim de familia naturală în termeni negativi, ceva nu e în ordine pentru că această instituție e validată ad initio, de când Dumnezeu i-a creat pe oameni. Cine nu crede în Dumnezeu, crede măcar în biologie și aici avem argumente destule. Nu te poți atinge de familia naturală! Pe cine deranjează viziunea conservatoare asupra lumii?!? E cea mai înaltă viziune pe care o poate avea un om asupra lumii! Această viziune înalt conservatoare este sprijinită pe niște stâlpi care nu pot fi demolați sau dacă încerci să-i demolezi, SURPI SOCIETATEA ÎN CARE TRĂIEȘTI. E vorba de o ordine morală naturală care e perfect complementară cu natura omenească creată de Dumnezeu și care nu poate fi schimbată în ciuda a ceea ce-și doresc acești ideologi. Nu putem schimba ordinea naturală!

O ultimă întrebare retorică pe care le-o pun eu, acestor ideologi care și-au permis să scrie un document atât de nociv [n.r. strategia de „reeducare” a părinților conservatori] este:

CE A CREAT PROGRESISMUL ȘI NEOMARXISMUL CONCRET BUN, UNDEVA ÎN ACEASTĂ LUME?!?!?

Eu pot să spun în mod concret ce lucruri BUNE a creat conservatorismul creștin în această lume. A edificat continente din punct de vedere cultural, moral, spiritual. Asta a făcut conservatorismul creștin. PROGRESISMUL ACESTA IDEOLOGIC ESTE PUR ȘI SIMPLU UN NIMIC ABSOLUT îmbrăcat într-o poleială care-i poate induce în eroare pe mulți.

[…] Antoine de Saint-Exupéry spunea că niciodată nu poți vedea clar decât cu inima. Inima, inclusiv în creștinism, este centrul ființei și acolo trebuie investit: în inima copiilor și în inima părinților. Tot ce am discutat noi, aici, legat de această strategie, n-ar fi fost necesar să discutăm dacă Ministerul [n.r. Educației] și oamenii politici responsabili din această țară ȘI-AR PUNE PROBLEMA STRATEGIEI EDUCAȚIEI CA URGENȚĂ NAȚIONALĂ. Dacă am fi educați cu adevărat, n-am mai avea nevoie să fim reeducați!
Cred că Antoine de Saint-Exupéry s-a răsucit sigur în mormânt!”

(Vasile Bănescu – purtător de cuvânt al Patriarhiei Române)

VIRGIL ACHIHAI A FOST ALES PENTRU AL TREILEA MANDAT CONSECUTIV CA PRESEDINTE AL UNIUNII BISERICILOR CRESTINE DUPA EVANGHELIE DIN ROMANIA

„Dacă eu sunt în ziua de azi ceea ce sunt, sunt datorită bunicilor și părinților mei pentru că ei au investit în mine. Trebuie să fim conștienți de faptul că această ideologie neomarxistă încearcă să-și facă loc în așa zisele „elite” care încet-încet ocupă poziții cheie în Ministere și în instituții. Sunt oameni neduși la Biserică. Cei care promovează această ideologie neocomunistă urăsc Biserica.

[…] Oare acesta este rolul Ministerului Educației ca să spună că familia naturală trebuie înlocuită?!? Sunt momente în care trebuie să vorbești CU ORICE PREȚ! Când este călcată dreptatea lui Dumnezeu în picioare, când ni se oferă un nou model familial, NOI CE FACEM?!? TĂCEM? Noi trebuie să vedem care este impactul creștinismului în societatea românească.

Acum câțiva ani, când am auzit despre familia Bodnariu din Norvegia, mulți au spus că la noi în România nu-i așa dar iată că ne-am trezit și noi încetul cu încetul în aceeași situație. Cazul Bodnariu a fost doar avanpremiera dar noi acum trăim realitatea. Nu mai este vorba doar de familia Bodnariu ci este vorba de familia ta, de familia mea, de familia noastră, de neamul nostru românesc. […] Reeducarea părinților pentru reeducarea copiilor?!?!? Doamne ferește!!!”

(Virgil Achihai – secretar general al Alianței Evanghelice din România)

VIZIONAȚI TOATĂ EMISIUNEA CARE A FOST TRANSMISĂ ÎN SEARA ACEASTA: