web analytics

TOMISTHECAT.RO – BLOG TOMIS THE CAT
TOT CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE… TOT CE FACI PENTRU ALȚII… RĂMÂNE!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI VA ACORDA 500 LEI PE LUNĂ PENTRU ORICE BUCUREȘTEAN ADULT CU HANDICAP, ÎNCEPÂND CU DATA DE 13 NOIEMBRIE 2017

GABRIELA VRANCEANU FIREA - PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

(foto: psnews.ro)

Stimulent pentru Integrarea Socială
a Persoanelor Adulte cu Handicap

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 DE LEI/LUNAR sunt adulții cu handicap, încadraţi în ORICARE dintre cele 4 grade de handicap care îndeplinesc aceste cerințe:

1) Să aibă domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială
a municipiului Bucureşti

2) Să aibă Certificatul de încadrare în grad de handicap emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București

3) Să aibă un cont bancar în care să se poată vira lunar cei 500 lei.

Atât cererea tip, cât și extrasul de cont bancar se pot depune, începând cu data de 13 NOIEMBRIE 2017 la una din următoarele locații:

Persoanele cu domiciliul în sectorul 1 vor depune cererea la Centrul de Mentorat pentru Structurile Economiei Sociale din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1, sector 1 (intersecţie Bdul. Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanţilor)

Persoanele cu domiciliul în sectorul 2 vor depune cererea la Centrul de informare şi consiliere ptr cetăţeni din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 38, sector 2
(vizavi de Aleea Circului)

* la această locație va fi prezent un interpret în limbajul mimoco-gestual care va oferi consiliere persoanelor cu deficiențe de auz..

Persoanele cu domiciliul în sectorul 3 vor depune cererea la
Spălătoria Socială din Strada Armeniș nr. 2, sector 3

(zona TRAPEZULUI, pe partea cu Mega Image) sau Structura de Economie Socială SanThe din Strada Lipscani nr. 104 (Biserica Sf. Gheorghe)

Persoanele cu domiciliul în sectoarele 4 sau 5 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, Sector 4
(Complex OMINIS, stația RATB Ciceu)

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 6 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Drumul Taberei nr. 24, sector 6
(Complex Favorit, intrarea din str. Pravăţ)

Totodată aveţi posibilitatea să depuneţi cererea în format electronic,
pe site-ul nostru secţiunea „Stimulente financiare”.

* Aplicația pentru depunere online va fi disponibilă din 11 NOIEMBRIE 2017.

DE REȚINUT!
STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR!

Click pe CERERE pentru a putea să o descărcați!

CERERE TIP SOLICITARE STIMULENT FINANCIAR PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DIN BUCURESTI

Condiții de acordare:

• Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
• S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
• Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

NU BENEFICIAZĂ de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter LUNAR, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reședința.

Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, implenemtarea acestui proiect intră în vigoare la două luni de la data la care a fost comunicată/adusă public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului.

Informații suplimentare se pot obține, apelând numărul: 0800.821.218

GABRIELA VRANCEANU FIREA - PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

(foto: expresspress.ro)

Primăria Municipiului Bucuresti, prin Direcția Generală de Asistență Socială București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București, continuă programele de acordare a stimulentelor financiare demarate la inițiativa Primarului General, Gabriela Firea.

„Este de datoria noastră, ca autoritate locală, să-i ajutăm pe bucureșteni, atât pe cei tineri, la început de drum, cât și pe cei din categoriile vulnerabile.
Prin acordarea de stimulente financiare tinerilor căsătoriți, nou-născuților, copiilor și adulților cu dizabilități, ne-am propus să contribuim la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor acestui oraș și să fim cât mai aproape de bucureșteni, de viața lor de zi cu zi. Până în prezent, în aproape trei luni, au fost depuse 4500 de dosare pentru acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, 5524 de dosare complete pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou născuți (fiind făcute plăți în valoare de aproape 9 milioane de lei) și 3761 de dosare pentru acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu dizabilități, iar cererile pentru stimulentul privind integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, vor putea fi depuse, începând cu data de 13 noiembrie 2017”

Primar General, Gabriela Firea

2 Responses to “PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI VA ACORDA 500 LEI PE LUNĂ PENTRU ORICE BUCUREȘTEAN ADULT CU HANDICAP, ÎNCEPÂND CU DATA DE 13 NOIEMBRIE 2017”

 1. Sunt mama unui băiat de 37 ani cu handicap GRAV,
  care e îngrijit de mine și beneficiază de indemnizație de handicap. Eu nu am salariu pentru îngrijirea lui.
  Poate beneficia de această sumă?
  Vă mulțumesc!

  • Tomis the Cat

   Doamna Iulia, locuiți (cu viză de domiciliu sau flotant) în București? De ce nu mergeți la Primărie ca să vă facă formele legale de angajare ca asistent personal al fiului dvs care are grad de handicap GRAV? Aveți prea mulți bani și n-aveți nevoie de ei? Cheltuielile legate de îngrijirea fiului dvs sunt prea mici? Fiul dvs s-a îmbolnăvit recent sau așa s-a născut cu o boală foarte gravă?!? Vă pun aceste întrebări ca să am o imagine cât mai clară. Aștept răspunsurile dvs ca să vă pot sfătui.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Introdu cifra corespunzătoare în caseta de mai jos : *