TOMISTHECAT.RO – BLOG TOMIS THE CAT
TOT CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE… TOT CE FACI PENTRU ALȚII… RĂMÂNE!

Mai
12

FAMILIE MONOPARENTALA ALCATUITA DIN MAMA SI FIICA

Organizații și persoane ostile inițiativei cetățenești de revizuire a articolului privind Familia din Constituția României au exprimat temeri și critici cu privire la faptul că familiile monoparentale sau alte tipuri de familie nu ar fi ocrotite și recunoscute prin noua formă a articolului 48 din Constituție. Aceste critici sunt complet nefondate.

În cadrul noțiunii de familie există categorii diferite, cu structuri diferite, componență diferită și aflate în situații juridice diferite. Toate sunt, în egală măsură, recunoscute și ocrotite fără discriminare, ele având la bază același model: cel al familiei nucleare, monogame, formate prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, având în centrul său asigurarea și reprezentarea cu prioritate a drepturilor copilului.

Constituția consacră, prin articolul 48 alineatul 1, prima teză, că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre soți (iar în formă revizuită, între un bărbat și o femeie), iar în teza a treia, ce nu va fi atinsă de revizuire, că familia se întemeiază pe raportul juridic (drepturile și obligațiile) izvorât din calitatea de părinte. De asemenea, alin. 3 al aceluiași art. 48 din Constituție, „Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie”, rămâne neschimbat.

Ca urmare, statul va continua să acorde aceeași ocrotire și aceleași drepturi copiilor crescuți de un singur părinte, de doi părinți necăsătoriți sau de oricare rudă care are acest drept (bunici, etc.) ca și celor crescuți de ambii părinți căsătoriți și să recunoască relațiile dintre aceștia ca relații de familie, așa cum o face și în prezent prin Constituție și prin legislația în vigoare.

Revizuirea Constituției clarifică definiția căsătoriei, fără a anula vreun drept existent

Modificarea propusă a fi introdusă în textul Constituției în urma inițiativei cetățenilor reprezentați prin Coaliția pentru Familie, privește exclusiv definiția căsătoriei, restul articolului fiind păstrat neschimbat. Cu alte cuvinte, urmează a fi consacrat în textul Constituțional că soții pot fi doar doi și doar de sexe biologice diferite. De notat că nu este vorba despre o normă constituțională nouă, ci de o clarificare a normei existente, în care se face vorbire simplu despre „soți”, termenul fiind explicitat în Codul Civil. Clarificarea este necesară în această perioadă în care mai multe țări au decis că termenul „soți” poate avea și un alt înțeles decât cel consacrat. Faptul că reprezentanții „minorităților sexuale” au solicitat în mai multe rânduri recunoașterea statutului de „familie” al cuplurilor unisex și legalizarea „căsătoriei” între persoane de același sex în România, demonstrează clar necesitatea demersului nostru, prin care poporul urmează să își exprime voința suverană (conform art. 2 din Constituția României) în legătură cu una din instituțiile fundamentale ale societății.
Astfel, noua formă a alin. 1 al art. 48 urmează a fi „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între UN BĂRBAT şi O FEMEIE, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Evident, toate celelalte condiții obligatorii la încheierea căsătoriei, stipulate în Codul Civil, rămân valide. Din această perspectivă, niciunul dintre drepturile constituționale deja existente nu va fi anulat și nici nu vor fi create drepturi noi. În plus, alineatul 3 al aceluiași articol 48 din Constituție, „Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie” rămâne neschimbat.

Ca urmare, statul va continua să acorde aceeași ocrotire și aceleași drepturi copiilor crescuți de un singur părinte sau de ambii părinți necăsătoriți ca și celor crescuți de ambii părinți, așa cum o face și în prezent, conform legislației în vigoare.

Familia monoparentală și cea extinsă sunt recunoscute și ocrotite de legislația românească

Pentru o mai bună înțelegere sunt necesare câteva precizări referitoare la formele de familie existente în România, din punct de vedere sociologic și juridic [1]

Familia definită prin Constituție – este familia nucleară, monogamă, completă, formată din soț, soție și eventualii lor copii. Este modelul, tipul de familie care asigură mediul optim pentru nașterea, creșterea și dezvoltarea personală armonioasă a copiilor. Relațiile din această familie sunt: de căsătorie (între soți), de filiație (părinți-copii) și de consangvinitate (între frați).

Familia monoparentală, formată dintr-un singur părinte și copiii pe care acesta îi crește, este numită și familia incompletă, lipsind unul dintre părinți prin deces, prin divorț, prin abandonul familiei sau prin decizia personală a părintelui prezent de a-și crește singur copiii. Relațiile în acest tip de familie sunt de filiație și de consangvinitate. Familia monoparentală are ca model de referință familia monogamă completă, din care provine de multe ori, prin divorț, abandon sau deces – sau în care se transformă, prin căsătoria părinților. În interesul copiilor, statul ocrotește copilul și pe părintele care îl crește și le acordă acestora drepturi nediscriminatorii față de cei din familii complete. Și chiar mai mult: de exemplu, prin pensia de urmaș, suplinește contribuția financiară a părintelui decedat etc.
Cuplul în concubinaj (uniunea consensuală), cu copii, este de fapt format dintr-o familie monoparentală și un partener al părintelui care are copiii în întreținere, partener care poate fi sau nu și părinte al copiilor. Statul ocrotește, ca și în cazul familiei monoparentale, copilul și pe părintele care îl crește. Spre deosebire de familia nucleară, cuplul în concubinaj are mai puțină stabilitate, mai ales dacă unul dintre parteneri nu este și părinte al copiilor.

Familia extinsă sau lărgită, sau, după caz, substitutivă, are în centrul ei familia nucleară, care se completează cu rude prin filiație (bunici, nepoți), prin consangvinitate (unchi, mătuși, veri), prin căsătorie (soți și soții ai/ale rudelor consangvine) sau prin relație de afin (naș). Existența familiei extinse nu presupune menajul în comun și nici obligații pentru creșterea sau îngrijirea rudelor de gradele 3 și 4. Doar în anumite împrejurări, de exemplu în cazul decesului ambilor părinți ai unui copil sau în cazul moștenirilor, apar drepturi juridice ale membrilor familiei extinse.

În concluzie, în România, toate „celelalte variante de familie” sunt de fapt derivații ale modelului familiei nucleare, monogame, formate prin căsătoria dintre UN BĂRBAT și O FEMEIE, având în centrul său asigurarea și reprezentarea cu prioritate a drepturilor copilului. Familia monoparentală și celelalte tipuri de familie beneficiază de ocrotire în prezent, iar acest lucru nu se va schimba în niciun fel prin revizuirea propusă a art. 48(1) din Constituție.
Nu negăm realitatea faptului că există familii care se destramă, dar, din perspectivă legală, trebuie să căutăm modelul ideal pentru societate, pentru că prin astfel de modele operează legea. De aceea, Statul are interesul direct și indiscutabil să ocrotească și să întărească acel model de familie care asigură copiilor cadrul optim pentru nașterea, creșterea și dezvoltarea lor personală, iar națiunii continuitatea demografică, socială și economică, a identității culturale și spirituale, și totodată corespunde moralei dominante în societate.

Măsuri propuse de „Coaliția pentru Familie” în sprijinul familiilor monoparentale

Proporția familiilor monoparentale în România este în acest moment de 10-12%. Cauzele principale sunt divorțul, separarea părinților sau existența copiilor născuți în afara căsătoriei. Principalul „generator” de familii monoparentale rămâne, însă, divorțul. Conform datelor INS, rata divorțialității (divorțuri/1000 locuitori) avea în 2015 aceeași valoare ca în 1990 (respectiv 1,42), după un maxim în 1998 (1,75) și un minim în 2014 (1,22).
Așadar, din acest punct de vedere, nu ar fi motive pentru a reevalua legislativ familia monoparentală.

Problemele familiilor monoparentale nu sunt deci discriminările legislative, ci disfuncționalitatea lor: capacitatea economică este redusă, modelul socializator este deficitar, nivelul cultural este mai scăzut; la nivelul copilului se manifestă carențe educative, insucces școlar, dezechilibre afective. Recomandările sociologilor pentru politicile sociale sunt orientate către prevenția fenomenului: educarea viitoarelor mame pentru a nu avea copii în afara căsătoriei, susținerea cuplului matrimonial pentru evitarea divorțului [2].

Cunoscând aceste realități, Coaliția pentru Familie vine în sprijinul familiilor monoparentale prin programul său „50 de propuneri de măsuri pentru Politici publice privind Familia”. Acesta propune factorilor de decizie un set de măsuri pentru prevenirea divorțului, a abandonului familial, pentru încurajarea căsătoriei, pentru accesul tinerilor la locuințe și servicii specifice etc. Propunerile sunt în conformitate cu obiectivele asumate de Coaliția pentru Familie, „DEFINIRE – ÎNCURAJARE – SPRIJINIRE – PROTECȚIE” A FAMILIEI, astfel cum ele sunt explicate pe website-ul www.coalitiapentrufamilie.ro .
Nu am remarcat aceeași preocupare față de bunăstarea familiilor la organizațiile care critică inițiativele noastre, acestea urmărind doar stoparea revizuirii articolului din Constituție pentru a-și impune ulterior propria ideologie, respectiv legiferarea „căsătoriei” între persoane de același sex și acordarea acestor cupluri de drepturi și beneficii egale familiilor. Din această perspectivă, dezavuăm ferm folosirea fără scrupule de către aceste organizații a situației problematice a unor familii din România, precum cele monoparentale.
________________
[1] Alături de Constituție, tipurile de familie sunt enumerate în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 4, precum și în alte legi (Legea nr. 277/2010 etc.)

[2] http://www.fundatia.ro/sites/default/files/Studiu%20familii%20monoparentale.pdf

SURSA:

http://coalitiapentrufamilie.ro/2017/03/13/familia-monoparentala-este-si-va-fi-recunoscuta-si-ocrotita-si-dupa-referendumul-de-revizuire-constitutiei/

Mai
09

ARTIFICII 1ARTIFICII 2ARTIFICII 3ARTIFICII 10ARTIFICII 10ARTIFICII 10

Slavă lui Dumnezeu! Astăzi, marți 9 mai 2017 este o zi istorică pentru că deputații români au analizat și au aprobat cu 232 voturi „pentru”, 22 de voturi ”împotrivă” şi 13 abţineri, propunerea de proiect de lege a Coaliției pentru Familie care vizează modificarea articolului 48 alineatul 1 din Constituția României. Cu alte cuvinte, în locul formei constituționale actuale („familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi”), textul constituțional va arăta în felul următor:

”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între UN BĂRBAT şi O FEMEIE, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

Într-un mod simbolic, votul din Parlament a fost dat chiar de Ziua Europei şi cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independenţei României.

deputatii-au-votat-pentru-modificarea-articolului48-alineatul1-constitutia-romaniei-casatoria-barbat-cu-femeie-9mai2017

Prin această hotărâre a Camerei Deputaților, este spulberată orice posibilitate de legalizare a căsătoriei între persoane de același sex (homosexuali).
Proiectul de lege va pleca mai departe spre Senatul României pentru dezbatere şi vot, urmând ca senatorii să stabilească și data referendumului, având în vedere că astfel de decizii rămân definitive doar prin consultare populară.
Referendumul se va organiza în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului de lege pentru revizuirea articolului 48 alineatul 1 din Constituție.

Mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru această mare biruință pentru care s-au rugat toți creștinii din toate confesiunile. Le mulțumim și acelor deputați români care au înțeles că familia creștină tradițională trebuie apărată.

CINE SUNT CEI 22 DE DEPUTAȚI ROMÂNI
CARE S-AU OPUS DEFINIRII CLARE A FAMILIEI?!?

Să-i mai voteze Mutu’ pe ăștia de mai jos! Aveți grijă să nu cumva să faceți prostia să-i votați la alegerile parlamentare viitoare care vor avea loc în 2020 dacă bunul Dumnezeu îngăduie să mai trăim până atunci! Fiți cu ochii în 22!

LISTA DEPUTATILOR ROMANI CARE AU VOTAT IMPOTRIVA DEFINIRII CLARE A CASATORIEI CA FIIND UNIUNEA LIBER CONSIMTITA DINTRE UN BARBAT SI O FEMEIE

CINE SUNT CEI 13 DEPUTAȚI CARE S-AU ABȚINUT
LA VOTUL PENTRU DEFINIREA CLARĂ A FAMILIEI?!?

(mai bine că s-au abținut de la vot, decât să voteze împotriva poporului român)

LISTA DEPUTATILOR CARE S-AU ABTINUT DE LA VOTUL PENTRU DEFINIREA CLARA A FAMILIEI IN CONSTITUTIA ROMANIEI

Pe acest link puteți vedea lista deputaților care au votat PENTRU definirea CLARĂ a familiei în Constituția României, respectiv „uniunea liber consimțită între UN BĂRBAT și O FEMEIE”, așa cum a lăsat Dumnezeu dintotdeauna.

POPORUL ROMAN CRESTIN ESTE IMPOTRIVA LEGALIZARII PACATULUI

ROMANIAN CHAMBER OF DEPUTIES VOTES TO AMEND THE NATION’S CONSTITUTION TO DEFINE MARRIAGE AS THE UNION OF ONE MAN AND ONE WOMAN

With 232 votes in favor out of 270, Chamber of Deputies of the Parliament of Romania votes to amend the nation’s Constitution to define marriage as the union of one man and one woman – and also for the strengthening of parental rights.

The revised Article 48, Paragraph 1, of the Constitution of Romania, as proposed by the Citizen’s Initiative states: “The family is founded on the freely consented marriage between A MAN and A WOMAN, their full equality and the right and duty of parents to ensure the upbringing, education and instruction of children.”

We are now just one step away from the nationwide referendum: the Senate has to vote as well. Praise God for ever more!

A brief reminder: This is a citizen’s initiative and not a „political” one.
The Coalition for Family secured roughly 3 million signatures instead of 500.000 required to promote the initiative to Parliament. Also, Constitutional Court of Romania unanimously approved the measure for ballot status.

http://coalitiapentrufamilie.ro/2017/05/09/romanian-chamber-deputies-votes-amend-nations-constitution-define-marriage-union-one-man-one-woman/

Mai
05

EUROPA LEPADATA DE CREDINTA CRESTINA VA FI DISTRUSA DE MUSULMANI IAR ATEII SE BUCURA DEGEABA PENTRU CA VOR AVEA SOARTA PECETLUITA DE ISLAMISTI

ISLAMIZAREA EUROPEI ÎN CIFRE

Secularismul european e în căutarea unui mesia care să-l salveze, pe el, Uniunea Europeană, „valorile” europene, „civilizația” europeană (sau ce a mai rămas din ea), instituțiile și structurile ei, și să-i rezolve acutele probleme politice, economice, demografice, sociale, declinul valoric, pesimismul în creștere al europenilor și neîncrederea lor în liderii unionali. Pretinde că l-a aflat în Emmanuel Macron, francezul de 39 de ani, expert în investiții bancare, dar lipsit de experiențe de viață, de experiență politică, încă necopt, am putea zice, dar idolatrizat de mass media europeană și americană ca salvatorul Uniunii Europene. Luni, New Yorker a publicat un articol pe acest subiect, comentând că viitorul Europei depinde de victoria la alegerile prezidențiale de duminică din Franța a lui Emmanuel Macron.

http://www.newyorker.com/magazine/2017/05/08/the-future-of-europe-hinges-on-a-face-off-in-france

Pe 24 aprilie 2017 Spiegel International a făcut la fel, chiar numindu-l pe Macron un „savior”, adică „mântuitor”.

Și asta nu ar trebui să ne mire, având în vedere că secularismul european în mod istoric și-a pus nădejdea în muritori ca să-i rezolve problemele. Totdeauna, când a mizat pe un mesia muritor, a pierdut, fie că a fost vorba de un mesia al secularismului de dreapta ori un mesia al secularismului de stânga. Secularismul încă rămâne un eșec. Dovezile sunt multe și evidente peste tot.

În loc de a rezolva problemele curente, Uniunea Europeană își crează altele și rămâne la fel de neputincioasă să le rezolve. Date statistice publicate luna trecută, continuă să arate că din 2008 încoace, Uniunea Europeană rămâne într-o criză economică fără precedent după 1945. Șomajul în Spania, încă e de peste 18% iar în Portugalia, este de 10%. Iar Grecia, Italia și Spania continuă să fie un balast financiar pentru Uniunea Europeană care îi amenință stabilitatea economică și moneda.

SASE MILIOANE DE MUSULMANI AU INVADAT GERMANIA POSTCRESTINA SECULARIZATA

Dar poate nici un alt aspect curent al Uniunii Europene nu convinge mai puternic că secularismul european e un eșec incapabil de a contracara problemele cu care se confruntă, ca islamizarea Europei și migrația musulmană masivă în Europa din ultimii ani. De fapt, adevărul e că oricine va fi ales ca viitor președinte al Franței, fie Le Pen, fie Macron, nu va putea rezolva problema islamizării Franței ori a Europei. Secularismul a făcut un pariu cu islamul și l-a pierdut. Ireversibil. Secularismul a ochit creștinismul pentru a-l marginaliza, neutraliza ori chiar anihila. Privind islamul, însă, a adoptat o politică diferită, multiculturalismul, crezând că musulmanii se vor europeniza, vor îmbrățișa „valorile” europene și toți vom trăi în armonie într-o Casă Europeană fericită. Veșnic. Dar nu a fost așa și foarte probabil, nici nu va fi așa. Cifrele privind islamizarea Europei îngrijorează și dovedesc că un drum înapoi e practic imposibil.

MUSULMANI IN PARIS

Islamizarea Europei în cifre

Rusia, Franța, Suedia, Germania, Marea Britanie – cinci atacuri teroriste islamiste în cinci țări europene diferite de la începutul anului. Plus unul în Statele Unite. Multiculturaliștii Europei hrănesc și facilitează extinderea islamismului în Europa. Musulmanii Europei nu trebuie să devină majoritari în Europa pentru a-i schimba direcția. E suficient dacă treptat, ei islamizează orașele ei mari. Londra deja are un primar musulman și așa cum veți vedea mai jos, e la un pas de islamizare totală. Nice este de asemenea, un oraș practic musulman, la fel ca jumătate din Bruxelles. Gettourile musulmane din Stockholm, Germania, Danemarca, Paris și alte orașe din Franța dovedesc că Europa e divizată. Europenii vor să-și trăiască viața separați de musulmani și musulmanii la fel. Separarea acestor grupuri pare naturală. Poliția nu intervine în gettourile musulmane, iar mass-media europeană nu publică ce se întâmplă în zonele off-limits musulmane ale continentului. În ghettourile lor, musulmanii aplică legea musulmană în relațiile dintre ei, iar unele tribunale din Marea Britanie acceptă și dau forță juridică acestor aranjamente. Unii juriști britanici chiar afirmă că Marea Britanie nu mai e o țară creștină și că, în consecință, structura juridică și dreptul britanic trebuie să se distanțeze de rădăcinile lor creștine și să adopte o perspectivă multiculturală și diversă, privind sistemul de drept britanic. Nu ar fi de mirare dacă în viitorul apropiat, nu se vor face argumente similare și în Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În Marea Britanie, universitățile promovează legea islamică. În tot mai multe universități, musulmanilor li se permite să stea în amfiteatre, segregați pe categorie de sex, femeile de o parte iar bărbații de alta. Ba mai mult, la Queen Mary University of London, femeile folosesc o intrare diferită de cea folosită de bărbați și nu li se permite să ridice mâna, să pună întrebări ori să comenteze la cursuri. La fel ca în Arabia Saudită și Iran. E doar o chestiune de timp până când Queen Mary University va trebui să-și schimbe numele pentru că ofensează musulmanii.

Islamizarea Marii Britanii

Londra, zic unii musulmani, e mai islamică decât multe țări musulmane, din această cauză, ea fiind poreclită Londonistan. Ceea ce nu ar trebui să surprindă pentru că de la începutul Mileniului Trei, în Londra s-au închis 500 de biserici creștine și s-au deschis 423 de moschei. Londonistanul e clădit, se pare, pe ruinele creștinismului londonez. Unele din aceste moschei au fost formate prin restructurarea unor biserici anglicane părăsite ori abandonate din lipsă de enoriași creștini. Numărul creștinilor convertiți la islam în Londra s-a dublat, mulți dintre aceștia, devenind musulmani radicali anti-occidentali și chiar teroriști. Un caz notoriu a fost acela al ambasadorului britanic în Arabia Saudită, Simon Collis, care s-a convertit la islam cu ani în urmă. Biserici gigante din Londra au ajuns să țină slujbe pentru un număr infim de enoriași, în timp ce moscheele au devenit neîncăpătoare. Church of San Giorgio poate acomoda la o singură slujbă peste 1200 de enoriași, dar la slujbă nu vin mai mult de 20 de persoane. Confruntați cu astfel de realități, unii comentatori britanici prezic, în mod justificat, că islamul va deveni religia majoritară în Marea Britanie în viitorul nu prea îndepărtat.

Birmingham e al doilea oraș ca mărime al Marii Britanii. Panorama orașului e dominată de minaretele moscheelor. Se estimează ca în 2020 numărul musulmanilor care merg la moschei în Marea Britanie va fi de 683000 iar al creștinilor care merg la Biserică de 679000. Demografia ține și ea partea musulmanilor. Jumătate din musulmanii Marii Britanii sunt sub 25 de ani, în timp ce un sfert din creștinii britanici au peste 65 de ani. În 20 de ani, mai mulți musulmani vor merge la moschei decât creștini la Biserică. Între 2012 și 2014, numărul britanicilor care se identifică ca fiind anglicani, a scăzut de la 21% la 17% din populație, respectiv cu 1,7 milioane de persoane. În aceeași perioadă de timp, numărul musulmanilor în Marea Britanie a crescut cu un milion. În 2015 cel mai comun nume masculin în Marea Britanie a fost Mohammed. 15,8% din populația orașului Manchester e musulmană, 21,8% în Birmingham și 24,7% în Bradford. Conform sondajelor de opinie, o treime din musulmani declară că nu se simt „britanici”. De asemenea, Londra e orașul cu cele mai multe tribunale musulmane din Europa. Detalii statistice adiționale privind islamizarea Marii Britanii pot fi citite pe linkul de mai jos:

https://www.gatestoneinstitute.org/10124/london-mosques-churches

Islamizarea Europei

Săptămâna trecută au fost emise date statistice privind migrația musulmană în Europa în ultimii ani. Atât în 2015, cât și în 2016, aproximativ 1,5 milioane de migranți musulmani au intrat în Uniunea Europeană. În 2016, Uniunea Europeană a acordat azil la 710400 musulmani, iar în 2015 la 333350. Dintre musulmanii primiți în Europa, 405600 sunt sirieni, 65800 irakieni și 61800 afgani. Peste 70% dintre azilanții sirieni au primit azil în Germania. În contrast, în 2016 Statele Unite a primit 84995 de refugiați, 39000 dintre ei din țări musulmane, iar restul din alte țări. Creștinii africani au alcătuit al doilea grup de refugiați, majoritatea dintre ei (16370 persoane) provenind din Republica Democrată Congo.

https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/04/26/europe-took-asylum-seekers-last-year/100922906/

Criza civilizației occidentale?

David Brooks e unul din comentatorii de elită de la New York Times.
Pe 21 aprilie 2017 a publicat un comentariu îndrăzneț care lamentează criza civilizației occidentale, cauzată atât de factori externi dar mai ales interni.

https://www.nytimes.com/2017/04/21/opinion/the-crisis-of-western-civ.html

Occidentalii, zice el, și-au pierdut încrederea în valorile occidentale, în istoria lor, în trecutul lor, în Magna Carta, Epoca Luminilor, Renașterea, Epoca Credinței, în Declarația Drepturilor Omului din 1789, în Rousseau, Kant, Hegel. Responsabili pentru acest declin, zice el, sunt profesorii universitari occidentali care disprețuiesc civilizația occidentală, și istoricii și academicienii revizioniști care pur și simplu nu mai văd nimic pozitiv în civilizația occidentală, fie prezentă, fie trecută. Cursurile de istorie a civilizației occidentale, obligatorii în universitățile americane până nu de mult, au devenit opționale, dar și radicale și anti-occidentale. Istoria civilizației occidentale este, pentru profesorii occidentali, o istorie a asupririi civilizațiilor ne-occidentale de către occidentali. Brooks afirmă că „the whole idea of Western civilization is assumed to be reactionary and oppressive”. („Întreaga noțiune a civilizației occidentale e presupusă a fi reacționară și asupritoare”) La fel, credința în civilizația occidentală s-a prăbușit. În cuvintele lui Brooks, „the faith in the West collapsed from within. It’s amazing how slow people have been to rise to defend it”. („Credința în Occident s-a prăbușit din interior. E uimitor cât de lenți au fost cei care au sărit în apărarea ei”)

EUROPA POSTCRESTINA ESTE AMENINTATA DE TERORISM

Criza și falimentul multiculturalismului

Nici unde în Europa nu sunt mai vizibile criza și falimentul multiculturalismului decât în Germania. Iar dovada cea mai palpabilă e comportamentul electoral al turcilor din Germania în referendumul constituțional turc al lunii trecute.
În Germania trăiesc 1,5 milioane de turci cu dreptul de a vota în alegerile din Turcia. 63% dintre cei care au votat la referendum, au votat pentru modificările constituționale propuse de Recep Tayyip Erdogan, revizuiri care, zic comentatorii, îi vor crește atribuțiile și puterile prezidențiale și îl vor transforma într-un sultan modern. Surprinde, pentru că, în contrast, în Turcia procentul celor care au votat pentru modificările constituționale a fost de doar 51,4%. Cum a fost posibil acest lucru, se întreabă comentatorii? La urma urmelor, turcii care au votat pentru reformele lui Erdogan au crescut în Germania, mulți s-au născut acolo, au fost educați acolo, au trăit între germani, într-o țară democratică și o cultură democratică.

Răspunsul e simplu: turcii Germaniei, la fel ca toți musulmanii Europei, nu se integrează în țările în care trăiesc. De ce nu? Pentru că integrarea lor nu a fost un obiectiv al politicii puterilor europene. Musulmanii au ajuns în Germania ca „oaspeți”, invitați să lucreze în fabricile germane pe vremea miracolului economic german dintre 1961 și 1973. Germanii i-au tratat pe musulmani ca pe niste „oaspeți”, anticipând că după câțiva ani, ei se vor întoarce în Turcia. Dar nu a fost așa. Iar oamenii de bună credință care atunci (și de-atunci până azi) au atras atenția că lipsa de interes a musulmanilor în a se integra în civilizația europeană va deveni o problemă pentru viitor, au fost etichetați ca fiind „xenofobi” și „rasiști”. Elita seculară și „tolerantă” a Europei sfârșitului de Secol XX a creat o problemă iremediabilă pentru europenii începutului Secolului XXI, una pe care nici Merkel, nici May, nici Macron, nici Le Pen și nici un mesia secular, nu o vor putea rezolva. Ironic, asta pare a fi pedeapsa secularismului care a căutat cu orice preț să distrugă creștinismul, doar să fie și el distrus la rândul lui de o altă religie, una care, însă, caută și distrugerea creștinismului.

Oferim comentariul unui jurnalist german privind falimentul multiculturalismului in Germania:

https://www.nytimes.com/2017/04/21/opinion/why-german-turks-voted-for-the-autocrat-far-away.html

SURSA:
Alianța Familiilor din România

EUROPA POSTCRESTINA SE POATE TRANSFORMA PESTE CATEVA ZECI DE ANI IN EURABIA

Apr
27

ALIANȚA EVANGHELICĂ DIN ROMÂNIA CONSTATĂ CĂ PARLAMENTARII TERGIVERSEAZĂ APROBAREA REFERENDUMULUI PENTRU DEFINIREA CĂSĂTORIEI CA FIIND UNIUNEA ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE

(foto: MEDIAFAX)

COMUNICAT
Nr.5/05.04.2017

Alianța Evanghelică din România a luat act de faptul că în spațiul public a apărut Protocolul dintre Coaliția pentru Familie și unele partide parlamentare, prin care opiniei publice din România, i se aducea la cunoștință faptul că în luna aprilie 2017 se va organiza un Referendum cu scopul modificării Art. 48 din Constituție, ce definește familia.

Pentru creștinii evanghelici, semnarea acestui Protocol reprezenta un angajament ferm
al partidelor parlamentare în a susține în plan legislativ definirea familiei,
așa cum a instituit-o Dumnezeu, ca fiind unirea dintre un bărbat și o femeie.

Alianța Evanghelică din România constată cu surprindere că în Parlamentul României
se tergiversează nepermis de mult legea privind organizarea Referendumului.

Mai mult, luările de poziție ale unor membri ai Parlamentului în susținerea familiei tradiționale, au fost dur atacate de președintele celui mai mare partid politic din România.

Această atitudine ridică multe semne de întrebare asupra sincerității declarațiilor de până acum.

În consecință, Alianța Evanghelică din România îi îndeamnă pe membrii Cultului Creștin Baptist, Bisericii Creștine după Evanghelie din România și Cultului Creștin Penticostal,
să persevereze în post și rugăciune, pentru sensibilizarea parlamentarilor ce îi reprezintă, astfel încât Legea Referendumului să fie adoptată în Parlament.

Președinte
Viorel IUGA

Secretar General
Virgil ACHIHAI

Vicepreședinte
Ioan MOLDOVAN

SURSA:

https://aliantaevanghelica.wordpress.com/2017/04/05/alianta-evanghelica-din-romania-constata-ca-parlamentarii-tergiverseaza-aprobarea-referendumului-pentru-definirea-casatoriei-ca-fiind-uniunea-intre-un-barbat-si-o-femeie/

ALIANȚA EVANGHELICĂ DIN ROMÂNIA CONSTATĂ CĂ PARLAMENTARII TERGIVERSEAZĂ APROBAREA REFERENDUMULUI PENTRU DEFINIREA CĂSĂTORIEI CA FIIND UNIUNEA ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE

Apr
20

PASTOR VIOREL IUGA - PRESEDINTELE ALIANTEI EVANGHELICE DIN ROMANIA

(foto: rodiagnusdei.wordpress.com)

PASTORUL VIOREL IUGA A BĂTUT „ȘAUA” CA SĂ PRICEAPĂ „IAPA”!

Președintele Alianței Evanghelice din România, pastorul baptist Viorel Iuga,
a susținut un discurs puternic la Arad, în ziua de 25 martie 2017 cu ocazia Marșului pentru Familie și Viață 2017. Domnia sa a făcut un apel public atât către președintele României, cât și către toți oamenii politici români, atrăgând atenția asupra gravității tergiversării organizării referendumului prin care populația României urmează să fie consultată cu privire la definirea CLARĂ a familiei și căsătoriei în Constituția României. Așa cum știți, este vorba de inițiativa cetățenească a Coaliției pentru Familie, respectiv, revizuirea articolului 48, alineatul 1 din Constituție, un deziderat care este APARENT susținut de aproape toate partidele politice parlamentare. Din păcate, politicienii români se declară în unanimitate „creștini” dar una spun și alta fac, trădându-i pe creștinii români și amânând organizarea acestui referendum deosebit de important pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, pentru soarta națiunii române.

Să urmărim împreună cele mai importante secvențe ale discursului excelent al pastorului baptist Viorel Iuga și să ne rugăm Domnului ca acest apel public să ajungă atât la urechile președintelui Klaus Werner Iohannis, cât și la inimile oamenilor politici români care sunt responsabili pentru destinul acestei țări.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[…] „De când ne știm, am știut de la bunicii și străbunicii noștri, am învățat foarte devreme în viață că Dumnezeu este Stăpânul vieții, că El dă viața și El curmă viața și că FAMILIA ÎNSEAMNĂ UNIREA BENEVOLĂ A UNUI BĂRBAT ȘI A UNEI FEMEI și că toți copiii trebuie să se nască în familie, să crească în familie, CU RESPECT PENTRU DUMNEZEU ȘI CU RESPECT PENTRU ȚARA ÎN CARE DUMNEZEU A HOTĂRÂT SĂ SE NASCĂ!

Am crezut multă vreme că ceea ce știm noi, știu toți semenii noștri… De aceea, nu ne-am făcut mari probleme să creăm ocazii publice în care să transmitem un astfel de mesaj… Numai că, nu cu foarte mult timp în urmă, ne-am dat seama că există foarte puțini oameni, un procent extrem de mic în societate care în tăcere, în ascuns, AU PLĂNUIT O LUPTĂ APRIGĂ ÎMPOTRIVA FAMILIEI! S-au adunat, au adunat oameni, finanțe, au făcut conexiuni… și când au crezut că noi „am adormit”, au început să iasă puțin la iveală, SĂ DEVINĂ AGRESIVI ȘI SĂ ÎNCERCE SĂ ÎNVEȚE NAȚIUNEA ROMÂNĂ CĂ EXISTĂ UN ALT STĂPÂN AL VIEȚII ȘI CĂ EXISTĂ O ALTĂ NORMĂ ȘI O ALTĂ NORMALITATE PENTRU VIAȚA DE FAMILIE!

La început, am crezut că fiind într-o societate democratică, vom face niște pași în mod democratic, lumea va înțelege, vom schimba un articol din Constituție ca să-l facem mai clar […] și problemele vor fi rezolvate în mod simplu. NE-AM ÎNȘELAT!!! Pentru că în momentul în care am hotărât să deschidem gura și să spunem ce credem și cum vedem normalitatea, cum bine știți, pe toate fronturile și pe toate planurile, am fost etichetați, am fost batjocoriți, am fost marginalizați, suntem făcuți „retrograzi”, suntem „împotriva națiunii”, suntem „împotriva” semenilor noștri… NU-I ADEVĂRAT, DRAGII MEI!!! NU SUNTEM „RETROGRAZI”, NU SUNTEM „TĂNTĂLĂI”, NU SUNTEM „FANATICI”, DAR SUNTEM ROMÂNI, IUBITORI DE DUMNEZEU ȘI IUBITORI DE NEAM! De aceea suntem încă în România pentru că iubim România și credem că singurul care ne poate binecuvânta este Dumnezeul nostru și al părinților noștri!!!

Și-acum… pentru că alții ne-au forțat… mi-am adus aminte de ceva… Știți ce ne-a învățat Mântuitorul foarte simplu? Ne-a dat exemplul unei văduve care se ducea la judecător și-l ruga în mod liniștit și normal, SĂ-I FACĂ DREPTATE! Numai că „JUDECĂTORUL” S-A FĂCUT CĂ NU AUDE PENTRU CĂ „VĂDUVA” NU ARE NICIO IMPORTANȚĂ POLITICĂ, SOCIALĂ SAU FINANCIARĂ PENTRU EL! Dar știți ce-a făcut „văduva” înțeleaptă? A PERSEVERAT! Și într-o zi, un judecător spune: „de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mi-este rușine DAR VĂDUVA ACEASTA, PRIN PERSEVERENȚA EI, M-A DETERMINAT SĂ-I FAC DREPTATE!!!” […] Mesajul nostru este cu tot respectul pentru președintele României, pentru parlamentari, pentru cei înălțați în dregătorii și cu atât mai mult, pentru partenerii noștri europeni.

[…] Pentru noi, pentru cetățenii României, FAMILIA NU ESTE UN MOFT!!!
Ascultați-ne bine, cei din Europa! Am intrat cu bucurie în familia europeană și-I mulțumim lui Dumnezeu că am intrat în familia aceasta și suntem în ea dar dacă ați crezut că ne veți avea în familia europeană ca robi și ca unii care vom băga capul în nisip și vom înghiți orice, V-AȚI ÎNȘELAT!!! Să știți că am suportat o vreme să ne luați pădurile, am suportat o vreme să ne luați medicii, am suportat o vreme să ne luați tinerii, am suportat o vreme să ne luați fabricile DAR ACUM AȚI AJUNS PREA DE TOT! ACUM VREȚI SĂ NE LUAȚI FAMILIA ȘI IUBIREA DE DUMNEZEU! NICIODATĂ!!! NICIODATĂ!!!
Sperăm ca și președintele Klaus Iohannis și cei de-acolo [politicienii] să fie alături de poporul român
!

Am o rugăminte pentru domnul președinte Klaus Iohannis! Am o rugăminte pentru ceilalți [oameni politici români]: Faceți-vă timp astăzi, dvs și consilierii dvs și urmăriți sutele de orașe din România, unde sunt astfel de întâlniri! Mesajul nostru este unic: Îl iubim pe Dumnezeu, ne iubim țara dar LA FAMILIE ȘI LA COPIII NOȘTRI, NU RENUNȚĂM ȘI NU VOM RENUNȚA NICIODATĂ!!!

Știți ce-am văzut că este la modă? Am văzut că este la modă să spui: „REZIST!” Astăzi de la Arad, transmitem un alt mesaj: Noi nu „rezistăm” și nici nu ne propunem să „rezistăm”! NOI NE PROPUNEM SĂ MĂRȘĂLUIM ȘI SĂ ÎNVINGEM!!!

Cu câtva timp în urmă, eram împreună în locul acesta ca să susținem familia Bodnariu… Unii v-ați gândit că poate n-are niciun rost întâlnirea noastră… De la Arad am plecat la Oradea… Și la întâlnirea de la Oradea le-am spus un lucru, celor adunați acolo: oameni buni, în cazul acesta [Bodnariu] nu este valabilă vorba românului „orice minune ține doar 3 zile!” N-așteptați să ne treacă, CĂ NU NE VA TRECE!!! Și Dumnezeu să fie slăvit că nu ne-a trecut și copiii familiei Bodnariu s-au întors acasă! Slăvit să fie Dumnezeu!

[…] Astăzi vă spunem de-aici de la Arad: Noi nu „rezistăm” pentru că NU STĂM CU MÂINILE ÎN SÂN SĂ NE LOVEASCĂ ALȚII! Asta ar însemna să „rezistăm” iar alții să ne lovească și noi să primim! NU!!! NOI ÎNAINTĂM, NOI MERGEM PAS CU PAS ȘI ÎN PUTEREA LUI DUMNEZEU, VOM BIRUI! El este Creatorul familiei, El este Dumnezeu care susține viața și cu Dumnezeu suntem biruitori!

[…] Suntem convinși că Dumnezeu ne va da biruința pentru că încrederea noastră este în Dumnezeu. Vreau să le mai spun ceva, oficialităților române: dacă unii veți vedea că suntem aici doar câteva mii, SĂ NU CREDEȚI CĂ SUNTEM DOAR ATÂȚI! Probabil, v-ați uitat în istorie că niciodată la luptă nu ieși cu toți oștenii, până când vine momentul important. Noi „ne rotim” la câte o manifestație și AȘTEPTĂM SĂ VINĂ ZIUA REFERENDUMULUI! ATUNCI VA VEDEA TOATĂ LUMEA ȘI VOR VEDEA ȘI CEI CE NE CONDUC, CINE SUNT ROMÂNII, CARE SUNT VALORILE ROMÂNILOR ȘI PENTRU CE SUNTEM GATA SĂ TRĂIM ȘI SĂ PLĂTIM!”

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos, dătătorul și susținătorul vieții de-aici și al vieții veșnice.”

Viorel Iuga – Marșul pentru Familie și Viață – Arad – 25 martie 2017

SURSA:

https://aliantaevanghelica.wordpress.com/2017/03/25/viorel-iuga-apel-catre-presedintele-iohannis-si-politicieni-cu-privire-la-tergiversarea-organizarii-referendumului-pentru-definirea-clara-a-familiei-si-casatoriei-in-constitutia-romaniei/